Tu spafajú všetky úkony týkajúce sa stavebnýh prác. Patrí tu napríklad: