Používame súpravy typu PALFINGER 23000, PALFINGER 18080 a ďalšie.