Vŕtanie studní, zemné a výkopové práce - MARPAL s.r.o.

Výhody vŕtanej studne:

Slovensko je charakteristické rôznorodou geologickou stavbou s vhodnými podmienkami na infiltráciu a akumuláciu vôd. Dnes už nikto nepochybuje o tom, že voda je veľmi vzácna surovina. Vŕtaná studňa vám môže ušetriť nezanedbateľnú finančnú čiastku. Vďaka technológii, ktorú používame sa voda do vŕtaných studní vsakuje celým povrchom perforovanej časti, čo zaručuje trvalý stupeň vodnej hladiny počas roka i v obdobiach sucha.

Na čo môžete vodu z vŕtanej studne využiť?

Vŕtanú studňu je možné napojiť na rozvody vody, dajú sa zrealizovať aj viacnásobné rozvody s použitím viacerých čerpadiel, pričom ju potom môžete využívať ako bežnú úžitkovú vodu v domácnosti, alebo na polievanie záhrady, či napúšťanie bazéna. Taktiež je možné túto vodu využiť aj ako pitnú vodu. Vodu vo vašej studni si ale musíte dať pravidelne skontrolovať odborným rozborom vody.

Prečo využiť naše služby?

Pokiaľ hľadáte spoločnosť, ktorá Vám zabezpečí bezpečné vŕtanie studne podľa daných štandardov, ste na správnom mieste. Firma MARPAL s.r.o. realizuje studne na kľúč a taktiež zabezpečujeme zemné a výkopové práce a odvoz zeminy. Studne s pitnou, no aj studne s úžitkovou vodou, alebo vrty na tepelné čerpadlá, to všetko nájdete v portfóliu našich služieb.

vrtanie studni